Startsidan » Betraktelser

Vilket ansvar har man som förälder???

25 Okt 2011 5 kommentarer »

Läste något i lördags som fick mig att tänka efter.

En 3-åring i Italien hade lunginflammation, magsmärtor och tappade håret. Pappan som var ortoped (!) och homeopat (?) behandlade den lilla pojken med homeopatmedicin (!?) och te (…). Pojken fördes, till slut, till sjukhuset, men det var för sent och pojken avled!

Folk får tro vad de vill. Man får tro att Jesus uppstod på tredje dagen, att jorden är platt, att undergången är nära eller att homeopatmedicin fungerar, jag bryr mig (nästan) inte, men är tro en ursäkt för att utsätta ett barn för livsfara!?

Fallet är lite speciellt då fadern dessutom var ortoped (snickare förklädd i läkarläder) och måste någon gång i sitt liv gått igenom en läkarutbildning och borde veta bättre, men alla andra föräldrar. Vilka skyldigheter har de?

I sjukvården är vi skyldiga att använda ”vetenskap och beprövad metod”. Har man som förälder någon sådan skyldighet?

Tror man att homeopatmedicin fungerar, kan man då som denne fadern, ”behandla” barnet i god tro tills det avlider i en sjukdom som kunde botas med penicillin?

Kan man nöja sig med att be för barnet, om man tror att det fungerar?

Fallet är tragiskt, men säkert inte unikt. Vissa föräldrar behandlar med homeopatpreparat, somliga vägrar blodtransfusion, andra har andra lustigheter för sig.

Det är ingen liten fråga, men får man göra vad man vill med sitt barn så länge det är i ”god tro”!? Om nej, var går gränsen i juridisk och i moralisk mening???

3-åringens föräldrar misstänks för dråp. Är de skyldiga?

/Andreas

5 kommentarer »

 • kicki sa:

  På hematologen hade jag en patient som var jehovas vittne och denne personen vägrade blodtransfusion. Personen tvekade aldrig utan var väldigt lugn med sitt beslut (o medveten om konsekvenserna). Personen var dock vuxen.

  Men jag hörde någon gång om ett barn som var jehovas och föräldrarna var helt mot att deras barn skulle ta emot blod (och egentligen all annan behandling). Men då finns det någon lag (?) som gör att sjukvården kan bestämma över familjens vilja (?) och ge barnet bästa möjliga vård.

  Jag vet inget om detta själv, men jag har för mig att det är så i Sverige? Att sjukvården m.h.a. rättsliga hjälp kan ”överta” barnet eftersom det är för barnets bästa.

  Fallet du skriver om är verkligen trasigt… ursch

 • ANNA sa:

  När det gäller barn i Sverige och det krävs avancerad vård kan socialnämnden tillsammans med sjukvården (behandl läk) lyfta vårdnaden från föräldrarna under den tid barnet behöver vård. Ex ett hjärtsjukt barn som kräver operation och blod i kombination med Jeh V.
  Enl föräldrabalken står tydligt vad som gäller i övrigt.

 • Andreas (author) sa:

  Föräldrabalken
  6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge
  1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47).
  2 a § Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.
  Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och
  - barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

  Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Lag (2006:458).

 • Andreas (author) sa:

  Otydligt dock om man måste åka till sjukhus för omvårdnad eller om det räcker att uppsöka närmaste homeopat…

 • sara sa:

  nej, jag tycker inte att de är skyldiga. det är straff nog att de förlorat det allra värdefullaste de har. hade detta varit indien hade de inte åtalats för att behandla sitt med med t.ex. ayur veda.

  nu är jag inte den som tror på homeopatmedicin, tvärtom, jag har yrkesexamen med legitimation från svenskt universitet. men jag respekterar folks olikheter och trossystem, och att alla gör vad de tror är bäst, särskilt för sitt barn. klart att de ångrar sig tusenfallt så jävla sorgligt fall.. :(